17 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie PolCRO wybrało nowy skład organów Związku:

Zarząd:
Agnieszka Skoczylas - Prezes 
Krzysztof Broniec - Wiceprezes
Agnieszka Olek - Skarbnik
Małgorzata Kudelska
Aleksandra Starczyńska
 
Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Żubka - Przewodniczący
Anna Balukiewicz - Wiceprzewodniczący
Wojciech Wojtyczka 
 
Sąd Dyscyplinarny I Instancji:
Jowita Kaczkowska - Przewodniczący
Małgorzata Mirowska - Wiceprzewodniczący
Wojciech Masełbas
 
Sąd Dyscyplinarny II Instancji:
Wojciech Gutman - Przewodniczący
Paulina Jastrzębska - Wiceprzewodniczący
Maria Barbasiewicz
Przemysław Grochowski
Bartosz Daniszewski