Na dzisiejszym spotkaniu (18 marca 2020 r.) GCPpl, INFARMA i PolCRO podjęły decyzję o przygotowaniu dokumentu pod roboczą nazwą „Dobre praktyki prowadzenia BK w trakcie trwania epidemii COVID-19”. Mamy w naszych firmach zarówno farmaceutycznych jak i globalnych CRO dużo doświadczeń z krajów dotkniętych pandemią odnośnie tego jak prowadzić BK, redukować ryzyka dla uczestników, badaczy, koordynatorów i monitorów. Chcemy podzielić się ze środowiskiem BK w Polsce tą wiedzą i doświadczeniami. Zakładamy, że te dobre praktyki byłyby kierowane do badaczy, ośrodków, monitorów i zespołów zarządzających BK w Polsce. Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać udział przedstawicieli komisji bioetycznych, URPL i ABM.

 
Całą inicjatywę koordynuje Bartłomiej Kopacz (Bartlomiej.Kopacz@AstraZeneca.com)
 
W trakcie dzisiejszego spotkania określiliśmy, że prace będą prowadzone w 4 zespołach i wskazaliśmy osoby kierujące tymi zespołami:
  1. Regulatory / Legal Landscape: Maciej Kopeć (maciej.kopec@roche.com)
  2. Operations: Aneta Sitarska-Haber (Aneta.SitarskaHaber@ppdi.com)
  3. IMP: Małgorzata Kudelska (Malgorzata.Kudelska@quintiles.com)
  4. Data Integrity: Przemysław Grochowski (Przemek.Grochowski@quintiles.com)
Prosimy osoby, które chcą pracować w grupach roboczych i maja na to realnie czas, aby zgłaszały się do wskazanych liderów
 
Prosimy też, aby zgłaszać dobre praktyki radzenia sobie z trudnościami w BK spowodowanymi przez pandemią COVID-19 bezpośrednio do w/w liderów grup.
 
 
 

27 lutego br., w siedzibie PolCRO odbyło się II spotkanie grupy szkoleniowej PolCRO z onkologicznymi organizacjami pacjenckimi w celu omówienia zasad współpracy. Uzgodniono wspólny plan działania i propagowania badań klinicznych - szczegóły podamy wkrótce.

Grupa szkoleniowa będzie reprezentowała PolCRO na Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiosenna edycja zaplanowana była na 31 marca 2020. W związku ze stanowiskiem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 roku, w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-Co V-2, Targi Pracy UJ planowane na dzień 31 marca 2020 roku w Auditorium Maximum UJ, które miały odbyć się w ramach ogólnouczelnianego Tygodnia Jakości Kształcenia, zostały przesunięte na okres jesienno-zimowy.

W obliczu nadzwyczajnej sytuacji PolCRO, GCPpl i INFARMA zaadresowały prośbę do Prezesa URPL o wytyczne dotyczące postępowania w obecnych warunkach.

Targi Pracu WUM 2019

 

Podobnie jak w ubiegłych latach,

POLCRO będzie obecne na zbliżających się Targach Pracy

w dniu 23 października organizowanych

przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Targi odbędą się w budynku Centrum Dydaktycznym

przy ulicy Trojdena 2A w godz. 10-18. 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska. 

 

Targi Pracy WUM 2019 - POLCRO

link do wydarzenia: https://targi.wum.edu.pl/