logo

Informacje o kursie

Kurs

 • Termin ważności konta upływa po 30 dniach od pierwszego zalogowania.
 • Kurs składa się z 9 części oraz testu końcowego.
 • Dostęp do kolejnych części kursu zostaje odblokowywany stopniowo, czyli po ukończeniu wcześniejszego działu. Oznacza to, że aby zacząć część drugą najpierw należy ukończyć część pierwszą itd.
 • Powyższa zasada dotyczy również slajdów w każdym dziale.
 • Postęp kursu zostaje zachowany po wylogowaniu.
 • Użytkownik może w każdym momencie przejść do odblokowanej wcześniej części kursu. Przejście do innego działu dostępne jest poprzez nawigację w górnej części strony (przyciski oznaczone zostały cyframi rzymskimi od I do IX).
 • Aby przejść do następnego slajdu i tym samym go odblokować należy wcisnąć przycisk "Dalej" znajdujący się pod aktualnym slajdem. Powrót do poprzedniego slajdu możliwy jest za pomocą przycisku "Cofnij". Użytkownik może również przejść do odblokowanych slajdów za pomocą nawigacji znajdującej się bezpośrednio nad slajdem.
 • W trakcie przeglądania slajdów mogą pojawić się testowe pytania sprawdzające, nie mają one jednak wpływu na zaliczenie kursu - liczy się wynik testu końcowego.
 • Test końcowy zostaje udostępniony po odblokowaniu wszystkich części kursu i slajdów.
 • Użytkownik ma trzy podejścia do zaliczenia testu. Po trzech nieudanych próbach postęp w kursie zostaje wyzerowany - należy zacząć kurs od początku.

Test

 • Warunkiem pozytywnego ukończenia kursu jest zaliczenie testu końcowego.
 • Próg zaliczający to 80%.
 • Czas na rozwiązanie testu to 1 godzina.
 • W przypadku pytań w których jest więcej niż 1 poprawna odpowiedź, punkt zostaje przyznany tylko wtedy, gdy zostaną zaznaczone wszystkie poprawne odpowiedzi.
 • Kolejność odpowiadania na pytania jest dowolna.
 • Przycisk "Zakończ" na ostatnim pytaniu zakończy test.
 • Na czas testu dostęp do pozostałych części kursu zostanie zablokowany.