Menu Zamknij

Biostatystyka i Analiza Danych, studia podyplomowe

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomiono nowe studia podyplomowe „Biostatystyka i Analiza Danych w Ochronie Zdrowia Publicznego” pod patronatem m.in. POLCRO i SAS Institute. Studia są przeznaczone zarówno dla osób poszukujących pracy w branży CRO jak i pragnących podnieść poziom swoich kompetencji w zakresie biostatystyki, przetwarzania, zarządzania i analizy danych klinicznych. Pierwsza edycja studiów rusza 18 kwietnia 2015 roku lub w połowie października br. w zależności od liczby kandydatów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie studiów: www.biostatystyka.sggw.pl.

Spotkanie warsztatowe POLCRO i GCPpl „Ubezpieczenia, szkody i roszczenia w badaniach klinicznych”

25 listopada 2014 roku odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat ubezpieczeń, szkód i roszczeń w badaniach klinicznych. W roli prelegentów i ekspertów wystąpią prawnicy, specjaliści do spraw ubezpieczeń oraz przedstawiciele firm członkowskich POLCRO. Moderatorem spotkania będzie Prezes POLCRO Wojciech Masełbas.

Spotkanie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) oraz pracowników firm zrzeszonych w Polskim Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (PolCRO). Dla pozostałych osób odpłatność 200 PLN, płatne przed wejściem na spotkanie. W przypadku dużej frekwencji pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie GCPpl i pracownicy firm zrzeszonych w PolCRO.

Szczegółową agendę oraz dodatkowe informacje znajdą państwo pod poniższym linkiem.

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą szkolenia GCP online

Szkolenie zostało przygotowane przez grupę wieloletnich pracowników operacji klinicznych firm CRO, zrzeszonych w Polskim Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO). 
Materiały są w języku polskim, a szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat szkolenia GCP wydany przez POLCRO – Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie.
W trakcie szkolenia omawiane są następujące rozdziały ICH GCP:
 • Wstęp i podstawowe zasady ICH GCP
 • Komisja Bioetyczna
 • Obowiązki badacza
 • Obowiązki sponsora
 • Protokół badania klinicznego i poprawka do protokołu badania klinicznego
 • Broszura Badacza
 • Podstawowa dokumentacja niezbędna do prowadzenia badania klinicznego
Szkolenie składa się z 9 części i testu końcowego. Czas trwania całego szkolenia to ok. 6 godz. Uczestnik sam dokonuje rejestracji w dziale SZKOLENIE GCP Online. Po rejestracji
na adres mailowy podany w trakcie rejestracji automatycznie zostaje wysłana wiadomość z numerem ID, który należy podać w tytule przelewu.
Dostęp do kursu przyznawany jest przez administratora w ciągu 3 dni od odnotowania wpłaty na konto POLCRO.
Uczestnik może przerwać kurs w dowolnym momencie i kontynuować naukę po ponownym zalogowaniu od momentu, w którym ją przerwał. Postęp szkolenia zostaje zachowany po wylogowaniu.Uczestnik szkolenia ma 30 dni na ukończenie kursu od pierwszego zalogowania.

Certyfikat generuje się automatycznie po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym.
Koszt- 100 PLN od osoby
Forma płatności- przelew na konto.
Tytuł: Opłata za szkolenie GCP online, imię i nazwisko uczestnika, ID
Nr konta: 73 1030 0019 0109 8503 3001 5512
Właściciel konta: Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania
Kliniczne na Zlecenie
adres: ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa
Możliwość wystawienia faktury przez POLCRO.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: trainings@polcro.pl

Badania kliniczne, studia podyplomowe

Z dniem 22 listopada ruszają studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Badaniami Klinicznymi organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Med.-Koncept. Grono wykładowców jest reprezentowane przez profesjonalną kadrę firm CRO i firm farmaceutycznych: dyrektorów, menadżerów oraz trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w strukturach globalnych oraz międzynarodowych projektach badań klinicznych, wykładowców KUL jak również przez członków POLCRO. Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie zamieszczonym poniżej.
badania kliniczne sturida podyplomowe plakat

Walne Zgromadzenie POLCRO -12.06.2014

12 czerwca 2014 odbyło się Walne Zgromadzenie POLCRO, podczas którego zostały przeprowadzone wybory nowych władz Związku.
Nowym Prezesem Związku został Pan Wojciech Masełbas, natomiast Wiceprezesem – Pani Elżbieta Mokwińska. Funcje Członków Zarządu objęli Krzysztof Broniec, Tomasz Kowalczyk oraz Katarzyna Żubka.

„Badania kliniczne -korzyści i szanse” – Dzień Badań Klinicznych 20.05.2014

Podobnie jak w roku ubiegłym, POLCRO było jednym z organizatorów konferencji z okazji obchodów Dnia Badań Klinicznych. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli branży, badaczy, niezależnych ekspertów i dziennikarzy. W czterech sesjach dyskutowano o nowych regulacjach prawnych, konkurencyjności Polski i Europy pod kątem prowadzenia badań klinicznych, nowoczesnych formach monitorowania oraz o rozwoju polskich ośrodków badawczych. Swoją prezentację na temat atrakcyjności Europy dla rynku badań klinicznych miał również zaproszony przez POLCRO prezes Europejskiej Federacji Związków typu CRO (EUCROF) – Dr Stefano Marini.
Poza właściwą konferencją przeprowadzono osobny briefing prasowy, podczas którego dziennikarze mogli wysłuchać prezentacji oraz zadać pytania przedstawicielom każdego z 4 organizatorów – GCPpl (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce), INFARMIE (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych), Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu oraz POLCRO.
Zapraszamy do zapoznania się z agendą, prezentacjami oraz artykułami, które ukazały się w prasie krajowej:

Prezentacje:

Katarzyna Żubka i Tomasz Kowalczyk Stefano Marini
Briefing prasowy Elżbieta Mokwińska
 
Stefano Marini

Wizyta Prezesa EUCROF (19.05.2014)

W dniu 19 maja 2014 miało miejsce spotkanie przedstawicieli firm członkowskich z prezesem EUCROF Stefano Marini (Europejskiej Federacji Związków typu CRO). Pan Marini przedstawił historię federacji, jej cele oraz osiągnięcia. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji nad rolą Związków Pracodawców, sposobem ich funkcjonowania oraz tematyką podejmowanych przez nie działań. Następnego dnia prezes Marini wystąpił w roli prelegenta na konferencji z okazji dnia Badań Klinicznych z prezentacją pt.” Europe’s attractveness to Clinical Trials, can we contribute?”.

Konferencja EUPATI – uczestnictwo POLCRO

W konferencji w dniu 2 kwietnia 2014 roku uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli reprezentujących stowarzyszenia pacjenckie, instytucje naukowe, rządowe, a także firmy farmaceutyczne i CRO (w tym przedstawiciele POLCRO) z 25 krajów. Podstawowym celem konferencji było ustalenie strategii umożliwiającej dotarcie z informacjami i szkoleniami z zakresu R&D do jak najszerszego grona odbiorców – pacjentów i osób zainteresowanych rozwojem nowoczesnych sposobów leczenia. Zarówno prezentacje jak i przykłady działań  prowadzonych przez stowarzyszenie pacjentów, a przede dyskusje warsztatowe przyczyniły się do powstania interesujących propozycji, które wdrażane będą w kolejnych etapach projektu.

EUPATI –  „Europejska Akademia Pacjentów w obszarze Innowacyjnych Terapii” – jest to projekt paneuropejski powstały w 2012 roku, konsolidujący środowisko akademickie, pacjenckie oraz farmaceutyczne. Ma za zadanie zapewnienie pacjentom potwierdzonej naukowo, obiektywnej i wszechstronnej informacji na temat działalności badawczo-rozwojowej branży farmaceutycznej.
EUPATI zakłada, że dobrze poinformowani pacjenci będą mieli lepsze kompetencje w zakresie wspierania i doradzania np. przy badaniach klinicznych, w kontaktach z administracją rządową i komisjami do spraw etyki. Konsorcjum 29 organizacji, z Europejskim Forum Pacjentów, którzy powołali do życia EUPATI, stanowi wyjątkowe połączenie paneuropejskich organizacji pacjentów, organizacji akademickich i organizacji non-profit doświadczonych w kierowaniu działaniami pacjentów i opinii publicznej oraz firm członkowskich zrzeszonych w EFPII. Gwarantuje to najlepszy standard i jakość edukacji pacjentów w sferze innowacyjnych terapii.
EUPATI za swe główne zadanie stawia zapewnienie pacjentom narzędzi i przekazanie wiedzy niezbędnej do zaangażowania się i współdecydowania w zakresie innowacji w farmacji, bezpieczeństwa leków i dostępu do terapii. Inicjatywa będzie stanowić źródło informacji dla laików oraz grup pacjentów, do których jest utrudniony dostęp, zwiększając świadomość społeczną w zakresie rozwoju nowych terapii (www.patientsacademy.eu)

„Badania kliniczne – korzyści i szanse” Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Zapraszamy na konferencję z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych, która będzie miała miejsce 20 maja 2014 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania są „Korzyści i szanse”. Mamy nadzieję, że z pomocą naszych Partnerów i Gości uda nam się w odpowiedni sposób przedstawić badania kliniczne i perspektywy z nimi związane w ten właśnie sposób.

Zapisy odbywają się pod adresem: http://dzienbadanklinicznych.evenea.pl/
Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Organizatorzy:
GCPpl Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warsztaty Effective Site Pre-Study Visit 7-11 kwietnia 2014

Zapraszamy badaczy i pracowników ośrodków rozpoczynających współpracę z firmami CRO w dziedzinie badań klinicznych oraz pracowników firm członkowskich na trzygodzinne bezpłatne warsztaty przygotowane przez Grupę Jakość i Standardy. 

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem firm członkowskich, z którymi Państwo współpracują.

 

Harmonogram warsztatów:

 

 • 07 kwietnia, 13:00-16:00 –siedziba PAREXEL, ul. Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa, rejestracja: Reception-Warsaw@parexel.com 
 • 10 kwietnia, 13:00-16:00 – siedziba Premier Research, ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa, rejestracja: Poland.Admin@premier-research.com
 • 10 kwietnia, 13:00-16:00 – siedziba PPD Poland, ul.Domaniewska 49; 02-672 Warszawa, rejestracja: WarsawFrontdesk.SM@ppdi.com 
 • 11 kwietnia, 13:00-16:00– siedziba Quintiles, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, rejestracja: katarzyna.krytwinska@quintiles.com  

 

Warsztaty odbędą się w języku polskim, natomiast materiały dostępne są w języku angielskim.