Menu Zamknij

Grupa d.s. jakości i szkoleń

Grupa powstała w wyniku połączenia działających od początku istnienia POLCRO dwóch grup roboczych: grupy ds. jakości i standardów oraz grupy szkoleniowej

Głównymi zadaniami grupy są:

  • Tworzenie i prowadzenie szkoleń dla zrzeszonych firm CRO oraz podmiotów zewnętrznych, w tym w szczególności – dla ośrodków badań klinicznych
  • Wspieranie i promowanie rozwoju pracowników CRO uczestniczących w pracach grupy poprzez stwarzanie otwartego i przyjaznego forum do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz dawanie okazji do współpracy i zarówno czerpania od bardziej doświadczonych, jak i wspierania mniej doświadczonych członków grupy
  • Ustalanie wspólnych standardów i rekomendacji w procesach prowadzenia i monitorowania badań klinicznych
  • Wsparcie członków POLCRO, jak i ośrodków w standaryzacji zarządzania jakością oraz jej monitorowania
  • Propagowanie wiedzy o badaniach klinicznych wśród pacjentów, badaczy i potencjalnych pracowników branży

Zapraszamy do pracy w grupie osoby chcące podzielić się doświadczeniem, zaistnieć jako potencjalni eksperci, wykładowcy i ambasadorzy badań klinicznych, ale także osoby mniej doświadczone – chcące rozwijać swoją wiedzę przez pracę w międzyfirmowym przyjaznym zespole – praca przy przygotowaniu, czy prowadzeniu szkoleń jest znakomitym sposobem pogłębienia wiedzy, poszerzenia horyzontów i rozwoju własnych umiejętności.

Kontakt