Menu Zamknij

Kategoria: Grupy robocze

Grupa ds. jakości i szkoleń

Grupa powstała w wyniku połączenia działających od początku istnienia POLCRO dwóch grup roboczych: grupy ds. jakości i standardów oraz grupy szkoleniowej

Głównymi zadaniami grupy są:

 • Tworzenie i prowadzenie szkoleń dla zrzeszonych firm CRO oraz podmiotów zewnętrznych, w tym w szczególności – dla ośrodków badań klinicznych
 • Wspieranie i promowanie rozwoju pracowników CRO uczestniczących w pracach grupy poprzez stwarzanie otwartego i przyjaznego forum do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz dawanie okazji do współpracy i zarówno czerpania od bardziej doświadczonych, jak i wspierania mniej doświadczonych członków grupy
 • Ustalanie wspólnych standardów i rekomendacji w procesach prowadzenia i monitorowania badań klinicznych
 • Wsparcie członków POLCRO, jak i ośrodków w standaryzacji zarządzania jakością oraz jej monitorowania
 • Propagowanie wiedzy o badaniach klinicznych wśród pacjentów, badaczy i potencjalnych pracowników branży

Zapraszamy do pracy w grupie osoby chcące podzielić się doświadczeniem, zaistnieć jako potencjalni eksperci, wykładowcy i ambasadorzy badań klinicznych, ale także osoby mniej doświadczone – chcące rozwijać swoją wiedzę przez pracę w międzyfirmowym przyjaznym zespole – praca przy przygotowaniu, czy prowadzeniu szkoleń jest znakomitym sposobem pogłębienia wiedzy, poszerzenia horyzontów i rozwoju własnych umiejętności.

Grupa regulatorowo-prawna

Dawniej – grupa legislacyjna – zmieniła w 2023r. nazwę, aby trafniej ująć obecne zadania i obszar zainteresowań i tym samym przyciągać osoby zainteresowane problematyką nie tylko zagadnień prawnych, ale przede wszystkim regulatorowych.

W skład grupy wchodzą pracownicy firm zrzeszonych w POLCRO oraz prawnicy współpracujący ze Związkiem – osoby te współpracują na bieżąco z władzami regulatorowymi w aspekcie rejestracji badań klinicznych oraz w trakcie ich prowadzenia.

Do głównych działań grupy należą:

 • Uzgadnianie i tworzenie standardów oraz dobrych praktyk interpretacyjnych wspólnych dla firm zrzeszonych w POLCRO – szczególnie istotne w obliczu niezwykle dynamicznych zmian w otoczeniu prawnym badań klinicznych w Polsce i Unii Europejskiej
 • Konsultacja kwestii regulatorowych i prawnych w ramach firm członkowskich
 • Opiniowanie przyszłych aktów prawnych w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia
 • Identyfikacja barier legislacyjnych ograniczających rozwój rynku badań klinicznych i opracowanie propozycji mających na celu ich eliminację
 • Wypracowanie dobrych praktyk wspierających funkcjonowanie firm zrzeszonych w Związku
 • Śledzenie europejskich i polskich projektów legislacyjnych dotyczących badań klinicznych, omawianie ich założeń w celu przygotowania się do ich opiniowania i późniejszej implementacji
 • Identyfikacja wszelkich możliwych potrzeb regulatorowo-legislacyjnych, dzielenie się doświadczeniami z zakresu rozwiązywania problemów legislacyjnych

Zapraszamy do dołączenia do grupy osoby zajmujące się tematyką regulatorowo-prawną – szczególnie obecnie, gdy wymiana doświadczeń i wypracowywanie standardów działania jest kluczowe w obliczu implementowania nowych regulacji.