Menu Zamknij

O nas


POLCRO: kim jesteśmy


POLCRO – Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (Clinical Research Organizations) jest organizacją zrzeszająca firmy zaangażowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i monitorowania badań klinicznych na zlecenie sponsorów – firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. 

POLCRO rozpoczęło swoją działalność w sierpniu 2012. W ramach POLCRO aktywnie działają grupy robocze, w tym grupa ds. jakości i szkoleń oraz grupa regulatorowo-prawna. Więcej o grupach roboczych 

POLCRO zrzesza 15 CRO – firm członkowskich

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie, tworzone przez członków związku i zwoływane w trybie zwyczajnym raz do roku, w czerwcu. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd, wybierany przez Walne Zgromadzenie na dwuletnią kadencję. POLCRO ma pięciu członków Zarządu. Aktualny skład Zarządu

Od 01 stycznia 2024 POLCRO jest członkiem EUCROF – organizacji zrzeszającej europejkie firmy CRO.  


Nasze cele


Jednym z głównych celów działania Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) jest współtworzenie korzystnych warunków rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce oraz kształtowanie zasad rzetelnego działania i etyki zawodowej na rynku badań klinicznych. Ponadto POLCRO aktywnie wspiera takie obszary jak: 

 • Zwiększanie świadomości pacjentów, rodzin pacjentów, organizacji, jednostek edukacyjnych i firm związanych z badaniami klinicznymi na temat Badaniach Klinicznych w Polsce 
 • Budowanie zaufania pacjentów i sponsorów w obszarze Badań Klinicznych prowadzonych w Polsce 
 • Zwiększanie bezpieczeństwa i zmniejszanie ryzyka prowadzonych badań poprzez edukację, szkolenia, otwarte dyskusje i wspierane inicjatywy 

Co ważne, POLCRO chroni prawa i reprezentuje interesy członków wobec różnych interesantów, w tym organów władzy i administracji państwowej, a także pomaga i współdziała w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z działalnością na rynku badań klinicznych w Polsce. Dodatkowo, wspieramy zdobywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez podmioty zaangażowane w prowadzenie badań klinicznych w Polsce. Tworzymy też forum wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku a innymi podmiotami zaangażowanymi w proces prowadzenia badań klinicznych w Polsce i na świecie. 

 


Nasze regularne aktywności


 • Organizujemy fora dyskusyjne dla firm członkowskich  

Przykłady tematów na które toczymy dyskusje: 

 • Rekrutacja Pacjentów i Badaczy do badań klinicznych  
 • Wprowadzenie podpisu elektronicznego  
 • Ubezpieczenie w badaniach klinicznych  
 • Płaca minimalna i rozliczenia z witrynami  
 • Konkurencja branżowa 
 • Kreujemy i prowadzimy szkolenia ogólne dla firm członkowskich  

Przykład zrealizowanych szkoleń:  

 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna  
 • Wizyta inicjująca w witrynie  
 • Dokumentacja medyczna  
 • Gotowość do audytu  
 • Dokumentacja źródłowa – wymagania, praktyka, współpraca  
 • Wczesny rozwój leków 
 • Kreujemy i prowadzimy szkolenia terapeutyczne dla firm członkowskich  
 • Prowadzimy i angażujemy się w zewnętrzne szkolenia GCP  
 • Online 
 • Onsite (na miejscu w ośrodkach i firmach farmaceutycznych) 
 • Wydajemy newslettery POLCRO <link do zakładki Aktualności i Publikacje: Newslettery> 
 • Tematyka newsletterów dotyczy aktualnych ważkich tematów związanych z badaniami klinicznymi 
 • Obejmujemy patronatem i wspieramy inicjatywy takie jak  
 • Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Badaniami Klinicznymi  
 • Studia Podyplomowe Biostatystyka i Analiza Danych w Zdrowiu Publicznym  
 • Inicjatywa „Badania kliniczne to MY”
 • Inicjatywa „Mali Pacjenci w badaniach klinicznych 
 • Popularyzujemy badania kliniczne wśród studentów medycyny i nauk o życiu  
 • Bierzemy aktywny udział w targach pracy i dniach karier 
 • Popularyzujemy badania kliniczne w Polsce 
 • publikujemy artykuły dotyczące badań klinicznych w gazetach i magazynach popularnych i specjalistycznych 
 • bierzemy aktywny udział w grupie projektowej „Pacjent w badaniach klinicznych” działającej przy Agencji Badań Medycznych 

 


Z kim współpracujemy?