Menu Zamknij

Konkurs “Liderzy Badań Klinicznych

Koleżanki i Koledzy,

Właśnie ruszył konkurs “Liderzy Badań Klinicznych” skierowany do osób pracujących w obszarze badań klinicznych.
Podczas I. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

  • Koordynator ośrodka badawczego,
  • Asystent badań klinicznych,
  • Monitor badań klinicznych,
  • Kierownik projektu.

Konkurs będzie podzielony na 3 etapy:
I. Test jednokrotnego wyboru.
II. Test wielokrotnego wyboru.
III. Etap finałowy – 5 najlepszych osób w każdej z kategorii zostanie zaproszonych do udziału w części otwartej.

Nagrody
Nagroda główna – zwycięzca każdej z kategorii otrzyma:
1) Dofinansowanie szkoleń z obszaru badań klinicznych i/lub z zakresu umiejętności miękkich wymaganych na danym stanowisku do kwoty:

  • kategoria Koordynator – 6000 zł
  • kategoria Asystent – 6000 zł
  • kategoria Monitor – 7500 zł **
  • kategoria Kierownik projektu – 9000 zł

** Nagroda w postaci sfinansowania studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych” lub innych na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.
2) Mentoring najbardziej doświadczonych i cenionych liderów branży badań klinicznych w Polsce.

Nagrody dodatkowe:
Osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają szkolenie online w portalu CRDE.

Ramy czasowe:

  • Rejestracja oraz I. etap – do 15 marca 2018 r.
  • Ogłoszenie zwycięzców – 24 maja 2018 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO.
Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl