Menu Zamknij

Nowelizacja zapisu UPF

 

Szanowni Państwo, 

 

Wchodzi w życie nowela zapisu w upf – art. 37k, ust. 1d, wprowadzona poniższą ustawą:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000399/O/D20190399.pdf

Od 1 czerwca b.r. wszyscy badacze lub ośrodki, badań tak niekomercyjnych jak i komercyjnych,

muszą w terminie 14 dni od włączenia do badania klinicznego danego uczestnika przekazywać

do NFZ (do oddz. wojewódzkiego) numer PESEL tegoż uczestnika.

W ramach podtrzymywania dobrych relacji z ośrodkami wydaje się,

że warto się upewnić czy badacze i ośrodki, w których prowadzimy projekty są świadomi tej zmiany.