Menu Zamknij

Kategoria: Aktualności

DOBRE PRAKTYKI BADAŃ KLINICZNYCH W OBLICZU COVID-19

Na dzisiejszym spotkaniu (18 marca 2020 r.) GCPpl, INFARMA i PolCRO podjęły decyzję o przygotowaniu dokumentu pod roboczą nazwą „Dobre praktyki prowadzenia BK w trakcie trwania epidemii COVID-19”. Mamy w naszych firmach zarówno farmaceutycznych jak i globalnych CRO dużo doświadczeń z krajów dotkniętych pandemią odnośnie tego jak prowadzić BK, redukować ryzyka dla uczestników, badaczy, koordynatorów i monitorów. Chcemy podzielić się ze środowiskiem BK w Polsce tą wiedzą i doświadczeniami. Zakładamy, że te dobre praktyki byłyby kierowane do badaczy, ośrodków, monitorów i zespołów zarządzających BK w Polsce. Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać udział przedstawicieli komisji bioetycznych, URPL i ABM.

 
Całą inicjatywę koordynuje Bartłomiej Kopacz (Bartlomiej.Kopacz@AstraZeneca.com)
 
W trakcie dzisiejszego spotkania określiliśmy, że prace będą prowadzone w 4 zespołach i wskazaliśmy osoby kierujące tymi zespołami:
 1. Regulatory / Legal Landscape: Maciej Kopeć (maciej.kopec@roche.com)
 2. Operations: Aneta Sitarska-Haber (Aneta.SitarskaHaber@ppdi.com)
 3. IMP: Małgorzata Kudelska (Malgorzata.Kudelska@quintiles.com)
 4. Data Integrity: Przemysław Grochowski (Przemek.Grochowski@quintiles.com)
Prosimy osoby, które chcą pracować w grupach roboczych i maja na to realnie czas, aby zgłaszały się do wskazanych liderów
 

Prosimy też, aby zgłaszać dobre praktyki radzenia sobie z trudnościami w BK spowodowanymi przez pandemią COVID-19 bezpośrednio do w/w liderów grup.

 
 
 

SPOTKANIE Z ONKOLOGICZNYMI ORGANIZACJAMI PACJENCKIMI

27 lutego br., w siedzibie PolCRO odbyło się II spotkanie grupy szkoleniowej PolCRO z onkologicznymi organizacjami pacjenckimi w celu omówienia zasad współpracy. Uzgodniono wspólny plan działania i propagowania badań klinicznych – szczegóły podamy wkrótce.

UJ Targi Pracy

Grupa szkoleniowa będzie reprezentowała PolCRO na Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiosenna edycja zaplanowana była na 31 marca 2020. W związku ze stanowiskiem Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 roku, w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-Co V-2, Targi Pracy UJ planowane na dzień 31 marca 2020 roku w Auditorium Maximum UJ, które miały odbyć się w ramach ogólnouczelnianego Tygodnia Jakości Kształcenia, zostały przesunięte na okres jesienno-zimowy.

WUM Targi Pracy

Targi Pracu WUM 2019

 

Podobnie jak w ubiegłych latach,

POLCRO będzie obecne na zbliżających się Targach Pracy

w dniu 23 października organizowanych

przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

Targi odbędą się w budynku Centrum Dydaktycznym

przy ulicy Trojdena 2A w godz. 10-18. 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska. 

 

Targi Pracy WUM 2019 - POLCRO

link do wydarzenia: https://targi.wum.edu.pl/ 

 

 

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych 2019

 

Międzynarodowy Dzień

Badań Klinicznych 2019

 

Podczas tegorocznej konferencji, która odbędzie się pod hasłem „Badnia kliniczne – u progu zmian”, pragniemy kontynuować dialog i integrację wszystkich interesariuszy badań klinicznych, aby pokazać wspólne cele i wspierać rozwój innowacji w Polsce. Kwestie dotyczące innowacyjnych terapii przedstawimy zarówno z perspektywy sponsorów i klinicystów, jak i doświadczeń pacjentów.

 

W programie konferencji znajdą się m.in.:

 • Przedstawienie działalności Agencji Badań Medycznych, która ma na celu m.in.: finansowanie i prowadzenie badań naukowych, analizy epidemiologiczne i rozwijanie niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce.
 • Prezentacja aktualnego stanu prawnego i harmonogramu prac legislacyjnych oczekiwanej ustawy o badaniach klinicznych.
 • Prezentacje i debata na temat rozwoju innowacyjnych terapiii możliwości udostępnienia ich pacjentom w różnych obszarach terapeutycznych.
 • Przedstawienie nowych rozwiązań informatycznych i technologicznych jako ważnego aspektu rozwoju medycyny i wsparcia w procesie tworzenia nowych leków.
 • Prezentacja kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pacjent w badaniach klinicznych” oraz przedstawienie wyników ankiety „Co pacjenci wiedzą o badaniach klinicznych”.
 • Debata badaczy i klinicystów z przedstawicielami pacjentów poświęcona potrzebie współpracy i partnerstwa dla zwiększenia świadomości lekarzy i pacjentów na temat badań klinicznych oraz szerszego dostępu pacjentów do innowacyjnych, bezpiecznych i skutecznych terapii.

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy ekspertów z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, URPL, Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawicieli środowiska akademickiego, przedstawicieli firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i CRO oraz organizacji pacjenckich.

Po konferencji poznamy laureatów II edycji konkursu branżowego „Liderzy Badań Klinicznych”, którego celem jest promowanie wiedzy z zakresu badań klinicznych oraz poszukiwanie, promowanie i wspieranie rozwoju najbardziej wyróżniających się osób pracujących w tym sektorze.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, rejestracja uczestników od 15 kwietnia 2019 r.

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń w grupie rejestracyjnej. 

Link do rejestracji: https://dzienbadanklinicznych2019.evenea.pl

 

Więcej informacji o konkursie oraz szczegółowa agenda konferencji już wkrótce

www.infarma.pl I www.gcppl.org.pl I www.polcro.pl.

Nowelizacja zapisu UPF

 

Szanowni Państwo, 

 

Wchodzi w życie nowela zapisu w upf – art. 37k, ust. 1d, wprowadzona poniższą ustawą:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000399/O/D20190399.pdf

Od 1 czerwca b.r. wszyscy badacze lub ośrodki, badań tak niekomercyjnych jak i komercyjnych,

muszą w terminie 14 dni od włączenia do badania klinicznego danego uczestnika przekazywać

do NFZ (do oddz. wojewódzkiego) numer PESEL tegoż uczestnika.

W ramach podtrzymywania dobrych relacji z ośrodkami wydaje się,

że warto się upewnić czy badacze i ośrodki, w których prowadzimy projekty są świadomi tej zmiany. 

 

Konkurs “Liderzy Badań Klinicznych” Edycja 2

15 lutego ruszyła kolejna edycja konkursu “Liderzy Badań Klinicznych”. Jest to inicjatywa mającą na celu
podnoszenie poziomu wiedzy oraz promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania wśród osób pracujących w naszej branży. Do I edycji zarejestrowało się prawie 400 osób.

Podczas II. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

 Koordynator ośrodka badawczego,

 Administrator badań klinicznych,

 Monitor badań klinicznych,

 Kierownik projektu.

Dlaczego warto wziąć udział?

 Sam udział w konkursie może być interesującym uzupełnieniem rozwoju zawodowego, okazją do zdobycia nowych doświadczeń, sprawdzenia własnych możliwości i rywalizacji z koleżankami i kolegami z branży.

 Na zwycięzców czekają cenne nagrody w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych w kwocie 6000 PLN* oraz możliwość mentoringu ze strony wiodących ekspertów w branży badań klinicznych

*Nagrodą główną w kategorii „Administrator badań klinicznych” są studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych” lub inne na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.

Nagrody dodatkowe:

Osoby, które zajmą odpowiednio miejsce 2. i 3. W każdej z kategorii otrzymają dofinansowanie szkolenia lub kursu online, bądź też zakupu materiałów dydaktycznych – do kwoty 500 zł.

Ramy czasowe:
 Rejestracja oraz I. etap (internetowy) – od 15 lutego do 15 marca 2019 r.**

 Ogłoszenie zwycięzców – 23 maja 2019 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

**Zakończenie I. etapu w kategorii „Kierownik projektu” nastąpi 7 kwietnia 2019 r. 

 

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO.
Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl 

 

Załącznik 1 

Załącznik 2  

 

Konkurs “Liderzy Badań Klinicznych

Koleżanki i Koledzy,

Właśnie ruszył konkurs “Liderzy Badań Klinicznych” skierowany do osób pracujących w obszarze badań klinicznych.
Podczas I. edycji Konkursu poszukujemy Liderów w następujących kategoriach:

 • Koordynator ośrodka badawczego,
 • Asystent badań klinicznych,
 • Monitor badań klinicznych,
 • Kierownik projektu.

Konkurs będzie podzielony na 3 etapy:
I. Test jednokrotnego wyboru.
II. Test wielokrotnego wyboru.
III. Etap finałowy – 5 najlepszych osób w każdej z kategorii zostanie zaproszonych do udziału w części otwartej.

Nagrody
Nagroda główna – zwycięzca każdej z kategorii otrzyma:
1) Dofinansowanie szkoleń z obszaru badań klinicznych i/lub z zakresu umiejętności miękkich wymaganych na danym stanowisku do kwoty:

 • kategoria Koordynator – 6000 zł
 • kategoria Asystent – 6000 zł
 • kategoria Monitor – 7500 zł **
 • kategoria Kierownik projektu – 9000 zł

** Nagroda w postaci sfinansowania studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego „Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych” lub innych na tej samej Uczelni, w równoważnej kwocie.
2) Mentoring najbardziej doświadczonych i cenionych liderów branży badań klinicznych w Polsce.

Nagrody dodatkowe:
Osoby, które zajmą odpowiednio pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają szkolenie online w portalu CRDE.

Ramy czasowe:

 • Rejestracja oraz I. etap – do 15 marca 2018 r.
 • Ogłoszenie zwycięzców – 24 maja 2018 r., podczas konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

Organizatorem wydarzenia są Stowarzyszenie GCPpl, INFARMA oraz PolCRO.
Więcej na stronie internetowej Konkursu: www.liderzybadanklinicznych.pl